Patientförening (PASS)

Nu finns det en förening för patienter med svårläkta sår!

Föreningen omfattar även anhöriga, som ofta tar ett stort ansvar för sårbehandlingen. Inger Jardevi och Harry Hansson är drivkrafterna bakom den nybildade föreningen-patient-och anhörigföreningen för svårläkta sår (PASS).Båda är sedan tidigare patientrepresentanter i Kvalitetsregistret RiksSår och har egna erfarenheter av att leva med svårläkande sår.

Vår grundtanke med föreningen är att patienter och anhöriga kan ta kontakt med oss för stöd och råd, säger Inger och Harry. Föreningen är alldeles nystartad, behov av idéer kommer att ta forma den framöver.

Du når Inger och Harry genom:

Anna Davnert tel 0734-471309

anna.davnert@rikssar.se 

Uppdaterad 190417

 

Patientrepresentanter i RiksSår

Inger Jardevi

 

Harry Hansson