11 maj kl.13.00-14.00 – Digital fika med RiksSår! Tema: Patienternas livskvalitet

11 maj kl.13.00-14.00 – Digital fika med RiksSår!

Tema: Patienternas livskvalitet.

Att drabbas av ett svårläkt sår innebär för de allra flesta en starkt nedsatt livskvalitet. Vad säger studier om patienters livskvalitet, vad har RiksSårs patientrepresentant att berätta, vad har du som är personal för erfarenheter och vad kan vi som arbetar för patientgruppen göra för att stärka livskvalitén under behandlingstiden?

Värd för temat: Rut F Öien, specialist i allmänmedicin, docent och styrgruppsordförande i RiksSår. Hon har även lång klinisk erfarenhet och publicerat ett flertal artiklar där patienternas livskvalitet är central.

Specialinbjuden gäst: Inger Jardevi, RiksSårs patientrepresentant och ordförande i patient-och anhörigföreningen för svårläkta sår (PASS). Inger har själv varit drabbad av ett svårläkt sår och får via patientföreningen samtal från patienter med sår runt om i landet som vill samtala om sin situation.

2021-03-10 11:50