App kan ge en mer effektiv och jämlik vård

Klicka här för att ta del av artikeln

DEBATT artikel i Lakartidningen.se 2019-02-22.

I artikeln konstateras bland annat att genom att fokusera på digitaliseringens möjligheter kan vi lättare uppnå en evidensbaserad och jämlik vård samt minskade kostnader för hälso- och sjukvården.

Rut F Öien, specialist i allmänmedicin, docent, klinisk verksam vid Sårcentrum Blekinge; ordförande i RiksSårs styrgrupp

Maj Rom, projektledare, Sveriges Kommuner och landsting

 

2019-02-28 17:05