RiksSårs styrgrupp – ett nationellt centre of excellence för svårläkta sår

RiksSårs styrgrupp – ett nationellt centre of excellence för svårläkta sår

RiksSårs styrgrupp, som idag har två doktorander och en blivande doktorand, har genom åren utökats med bl.a. nyligen disputerade läkare och sjuksköterskor, som tillför aktuella forskningsdata, varför styrgruppen kan driva det kontinuerliga lärandet framåt.

 

Samarbete med specialistföreningar och andra organisationer

RiksSår har en bred geografisk och professionell förankring bland läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i hela vårdkedjan.

Följande specialistföreningar finns representerade i RiksSårs styrgrupp:

Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS)

Svensk sjuksköterskeförening

Distriktssköterskeföreningen (DSF)

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård

Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM)

Distriktsläkarföreningen (DLF)

Sveriges läkarförbund (SLF)

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Geriatrisk Förening (SGF)

STRAMA

RG Aktiv Rehabilitering (ideell förening för personer med ryggmärgsskada)

Rehab Station Stockholm

UCR (Uppsala Clinical Research Center)

 

RiksSårs styrgrupp

Arbetsutskott

Nina Åkesson, Registerhållare, distriktssköterska, fil. mag, doktorand

Rut F Öien, Ordförande i RiksSårs styrgrupp, specialist i allmänmedicin, docent, Adjunct Associate Professor at Monash University, Melbourne, Australia

Anna Davnert, Nationell koordinator, forskningsundersköterska, Sårcentrum Blekinge

Linda Jervidal, Sårkoordinator, Jämtland/Härjedalen, distriktssköterska,

Hanna Wickström, Doktorand, specialist i allmänmedicin, Sårcentrum Blekinge

Maria Kusagård, Verksamhetsutvecklare, Kristianstad kommun

 

Övriga styrgruppsledamöter

Jan Apelqvist, endokrinolog, docent, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Lena Blomgren, kärlkirurg, med. dr., Venöst centrum, Örebro Universitetssjukhus

Åsa Boström, dermatolog, docent, Uppsala

Cecilia Fagerström, professor, Linnéuniversitetet, FoU-ledare, Blekinge Kompetenscentrum

Alexandra Forssgren, dermatolog, överläkare, processchef, Sårcentrum, Skaraborgs sjukhus,

Skövde

Harry Hansson, Patient- och anhörigföreträdare, Malmö

Inger Jardevi, Patient- och anhörigföreträdare, Älmhult

Olle Nelzén, kärlkirurg, docent, Sårcentrum, Skaraborgs sjukhus, Skövde

Christina Monsen, sjuksköterska, med.dr., Avdelning strategisk vårdutveckling och säkerhet

Skånes universitetssjukvård

Lill-Marie Persson, dermatolog, överläkare, Sårcentrum, Skaraborgs sjukhus, Skövde

Dag Salaj, geriatriker, Capio Legevisitten, Stockholm

Madeleine Stenius, undersköterska, utbildningsansvarig, Rehab Station Stockholm

Sandra Strand, hjälpmedelskonsulent, arbetsterapeut, Hjälpmedelscenter, landstinget Blekinge

Desirée Wiegleb-Edström, dermatolog, med dr., universitetslektor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Hedvig Örneholm, ortopedkirurg, med dr, Skånes Universitetssjukhus

P-O Nyström, kirurg

Liselott Sahlberg, sjuksköterska. Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Ulla Hellstrand Tang, ortopedingenjör Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Astrid Lundevall, specialist i allmänmedicin, enhetschef, STRAMA Stockholm

Kristina Malmsten, utvecklingsledare, Senior Alert och SKL

 

 

Uppdaterat 201027