Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-16

Styrgrupp

Ett nationellt kvalitetsregister styrs lokalt av en registerhållare och en styrgrupp. RiksSårs styrgrupp har en bred geografisk och professionell förankring bland läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i hela vårdkedjan.

RiksSårs styrgrupp – kan ses som ett nationellt centre of excellence för svårläkta sår. Styrgruppen består av flera disputerade läkare och sjuksköterskor, som tillför aktuella forskningsdata, varför styrgruppen kan driva det kontinuerliga lärandet framåt.

Följande specialistföreningar finns representerade i RiksSårs styrgrupp: Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS), Svensk sjuksköterskeförening, Distriktssköterskeföreningen (DSF), Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM), Distriktsläkarföreningen (DLF), Sveriges läkarförbund (SLF), Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV), Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Geriatrisk Förening (SGF), STRAMA, RG Aktiv Rehabilitering (ideell förening för personer med ryggmärgsskada)

Styrgruppsmöten 2024: 240319 och 240910