Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-12

Kom igång paket

Här hittar du information om hur du snabbt kommer igång och använder registret till förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning.

Steg 1 Inventering av enhetens patienter

Inventeringsmall - denna mall används för att snabbt inventera enhetens patienter. Den innehåller de flesta av registrets variabler men kan fyllas i utan en grundlig bedömning av patienten. Dela ut mallen till personalen som ansvarar för patienter med sår på din enhet, samla in och registrera in alla patienter i RiksSår. Fortsatt inmatning av nytillkomna patienter i registret görs med stöd av registermallarna som innehåller registrets samtliga variabler.

Steg 2 Analysera data i registret

Ta ut en rapport: Pågående patienter. Analysera rapporten och hitta förbättringsområden.

Steg 3 Sätt förbättringsmål och identifiera förbättringsåtgärder

När man startar med RiksSår blir en självklar förbättringsåtgärd att alla enhetens patienter registreras i RiksSår. Med detta följer en gemensam struktur för omhändertagandet av patienten där sårdiagnostik inkluderas. Att skapa en gemensam struktur kan vara ett omfattande arbete. Delmål kan behöva sättas, t.ex. att alla smärtskattar sina patienter med sår eller att alla patienter med ben- eller fotsår bedöms med ankel/armtrycksindex.

Steg 4 Följ upp målen

Förbättringsåtgärder och mål följs enkelt upp genom registrets rapporter. 

Presentation - Använd Rikssårs rapporter för en ökad kvalitet på sårbehandling i din verksamhet (powerpoint 4 minuter)