Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-12

Rapporter

I RiksSår kan du som registrator ta ut flertalet rapporter.

Du hittar rapporterna i övre listen när du är inloggad i registret.

Följande rapporter finna att tillgå:

  • Pågående patienter – innehåller data på alla pågående patienter på enheten.
  • Avslutade patienter – innehåller data på alla avslutade patienter. Flertalet urval kan göras så som tidperiod, sårdiagnos, ålder, kön mm. Det finns även möjlighet att jämföra sig med riket eller specifik enhetstyp.
  • Excelrapport – innehåller all data som registrerats på enheten. Urval på önskad tidsperiod görs.
  • Patientrapport – innehåller all data som registrerats på en specifik patient.