Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-07

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

RiksSår deltar aktivt i arbetet med att ta fram ett sammanhållet och personcentrerat vårdförlopp för patienter med svårläkta sår.

Vårdförloppet ska vara färdigt februari 2022 och verksamheternas uppföljning av vårdförloppet kommer ske i RiksSår. Du kan läsa mer om arbetet med vårdförlopp på sidan för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.