Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-12

Kompetensstöd

Sveriges regioner har ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap https://kunskapsstyrningvard.se.

RiksSår är en integrerad del av det nationella systemet för kunskapsstyrning och deltar aktivt i arbetet med personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med svårläkta sår. Ett nationellt vårdprogram publicerades i februari 2023 för denna patientgrupp. Vårdprogrammet ersätter lokalt framtagna vårdprogram. 

På denna sida hittar du utvalda dokument och länkar som kan ge dig ökad kunskap om behandling av patienter med svårläkta sår.