Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-12

Nationella vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Publicerade vårdförlopp som kan kopplas till patienter med svårläkta sår: