Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten

Välkommen till RiksSår

RiksSår finns för att du som är patient ska få en säkerställd sårdiagnos och kortare läkningstid. Fokus ligger på din livskvalitet. RiksSår ger dig som är personal ett kliniskt verktyg för struktur och ökad kunskap genom checklistor, utbildning och rapporter över verksamhetens resultat och förbättringsområden. RiksSår erbjuder hälso- och sjukvården en heltäckande bild av sårproblematiken på nationell nivå och stora kostnadsbesparingar pga. minskade läkningstider.