Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-05

Om RiksSår

RiksSår är ett svenskt nationellt kvalitetsregister för patienter med svårläkt sår, det vill säga ett sår som inte läkt eller förväntas läka inom 4-6 veckor. Såret kan vara ett bensår, ett trycksår, fotsår hos person med diabetes eller ett sår på annan kroppsdel. Genom att registrera i RiksSår effektiviseras omhändertagandet och de faktiska förhållandena kan belysas som exempelvis hur många patienter som behandlas hos de olika vårdgivarna och deras resultat.

Patienter med svårläkta sår tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp, med kostnadskrävande vård under långa tider. Ofta saknar vården struktur för att tidigt säkerställa sårdiagnos, rätt behandling och uppföljning. Patienterna är ofta äldre, multisjuka och ”bollas” mellan olika vårdinstanser som kommuner, slutenvård, akutvård, primärvård och privata vårdgivare samt mellan olika medicinska specialiteter. Ett svårläkt sår medför ofta en kraftigt nedsatt livskvalitet för den drabbade. För hälso- och sjukvården medför svårläkta sår betydande resursbehov och kostnader för behandling. Det är därför viktigt med ett strukturerat kliniskt effektivt omhändertagande av denna patientgrupp.