Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-05

RiksSår i samverkan

RiksSår samverkar med andra verksamheter och aktörer för att förbättra vården för patienter med svårläkta sår. Samverkan med andra aktörer styrs av de nationella målen för kvalitetsregister.

De nationella målen är att Nationella Kvalitetsregister ska:

» vara en integrerad del av den nationella kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård, samt ett stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa och resurseffektiv vård och omsorg

» användas i förbättringsarbete inom vård och omsorg samt som kunskapskälla vid klinisk forskning, inklusive samarbete med Life science-sektorn.