Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-22

Validering av RiksSår

RiksSår validerar sin data regelbundet för att upprätthålla god kvalitet. Validering innebär bland annat att granska hur stor andel av de uppgifter som registreras som stämmer överens med källdata/journaldata. Resultaten förväntas ge klarhet i hur tillförlitlig RiksSårs data är, finna brister i registret som kan justeras och för att underlätta för registratorerna. Vid valideringen slumpas 10 enheter fram där 10 variabler kontrolleras mot journaldata i 5 olika registreringar. RiksSårs första validering genomfördes 2021 och den andra 2023. Validering sker regelbundet framåt. Här ses en sammanställning av resultaten från 2021 och 2023.