Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-12

Forskning

De Nationella Kvalitetsregistren i Sverige utgör ett unikt underlag för kvalitetsutveckling och forskning i sjukvården. Kvalitetsregistren har byggts upp av engagerade vårdprofessionella med viljan att följa vilket utfall den vård som ges får för patienterna. Syftet har varit att skapa värdefull kunskap för att förbättra sjukvården.

Registren innehåller uppgifter på individnivå om viktiga bakgrundsfaktorer, diagnoser, behandlingar och vilket utfall som vården har haft för varje patient. Registerhållaren och styrgruppsmedlemmarna ansvarar för utveckling och drift och är de som har störst kunskap om registret och hur det kan användas.

I RiksSårs variabellista  hittar beskrivning av alla registrets variabler.

Du hittar beskrivning av alla registrets variabler i registermanualen

Ta kontakt med RiksSårs registerhållare om du vill veta mera om registerdata. RiksSår är under anslutning till Register Utiliser Tool (RUT), ett metadataverktyg.