Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-02-05

Publicerad forskning

RiksSårs data är unika och används inom klinisk patientnära medicinsk forskning och omvårdnads- och registerforskning, där registerbaserade studier är ett komplement till kontrollerade randomiserade kliniska prövningar.

Forskning på RiksSårs data

Forskning på RiksSårs data har visat på kortare sårläkningstider och antibiotikabehandling när patienter registreras i RiksSår jämfört med innan registrering. RiksSår har också visats kunna sänka kostnaderna för sårbehandling genom ett strukturerat omhändertagande.

De senaste årens forskning inom ehälsa har påvisat kortare väntetider, sårläkningstider och mer adekvat smärtlindring när videokonsultation används som ett komplement i RiksSår. Ökat engagemang och samarbete mellan vårdpersonal som jobbar med svårläkta sår har också visats i två kvalitativa studier där man använt ett digitalt beslutsstöd (Sår Dermicus). 

Urval av publikationer 2006-2024

Rosenburg, M., Tuvesson, H., Lindqvist, G. et al. Associations between self-care advice and healing time in patients with venous leg ulcer– a Swedish registry-based study. BMC Geriatrics 24, 124 (2024). https://doi.org/10.1186/s12877-024-04660-8

Rosenburg. M., Lindqvist, G., Tuvesson., H. & Fagerström, C. (2022). Experiences of underdoing venous leg ulcer maagement: A reflective lifeworld research study. International Wound Journal; 1-9. doi: 10.1111/iwj.14044  

Rosenburg, M., Fagerström, C., Tuvesson, H. & Lindqvist, G. (2022). Daily life after healing of a venous leg ulcer: A lifeworld phenomenological study. International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-being, 17(1):2054080. https://doi.org/10.1080/17482631.2022.2054080

Wickström HL, Fagerström C, Öien RF, Anderberg P, Midlöv P. Antibiotic prescription using a digital decision support system: a register-based study of patients with hard-to-heal ulcers in Sweden. BMJ Open. 2022 Oct 27;12(10):e060683. doi: 10.1136/bmjopen-2021-060683. PMID: 36302578; PMCID: PMC9621189.

Fagerström C, Wickström H, Tuvesson H. Still engaged - healthcare staff's engagement when introducing a new eHealth solution for wound management: a qualitative study. BMC Health Serv Res. 2022 Jan 25;22(1):103. doi: 10.1186/s12913-022-07515-3. PMID: 35078483; PMCID: PMC8788143.

Wickström H, Tuvesson H, Öien R, Midlöv P, Fagerström C. Health Care Staff's Experiences of Engagement When Introducing a Digital Decision Support System for Wound Management: Qualitative Study. JMIR Hum Factors. 2020 Dec 9;7(4):e23188. doi: 10.2196/23188. PMID: 33295295; PMCID: PMC7758170.

Wickström H, Öien RF, Midlöv P, Anderberg P, Fagerström C. Pain and analgesics in patients with hard-to-heal ulcers: using telemedicine or standard consultations. J Wound Care. 2021 Jun 1;30(Sup6):S23-S32. doi: 10.12968/jowc.2021.30.Sup6.S23. PMID: 34120467.

Wickström HL, Öien RF, Fagerström C, Anderberg P, Jakobsson U, Midlöv P. Comparing video consultation with inperson assessment for Swedish patients with hard-to-heal ulcers: registry-based studies of healing time and of waiting time. BMJ Open. 2018 Feb 15;8(2):e017623. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017623

Öien RF, Forssell H, Ragnarson Tennvall. Cost consequences due to reduced ulcer healing times - analyses based on the Swedish Registry of Ulcer Treatment. Int Wound J. 2016 Oct;13(5):957-62.

Hellström A, Nilsson C, Nilsson A, Fagerström C. Leg ulcers in older people: a national study addressing variation in diagnosis, pain and sleep disturbance. BMC Geriatr. 2016 Jan 21;16:25. doi: 10.1186/s12877-016-0198-1

Öien RF, Weller CD. The Swedish national quality Registry of Ulcer Treatment (RUT): How can "RUT" inform outcome measurement for people diagnosed with venous leg ulcers in Australia? Wound Practice & Research 2014;22(2):74-77

Akesson N, Oien RF, Forssell H, Fagerström C. Ulcer pain in patients with venous leg ulcers related to antibiotic treatment and compression therapy. Br J Community Nurs 2014, Sep;19(9 Suppl):S6-S13. doi:10.12968/bjcn.2014.19.Sup9.S6

Rut F Öien, Henrik W Forssell. Ulcer healing time and antibiotic treatment before and after the introduction of the Registry of Ulcer Treatment: an improvement project in a national quality registry in Sweden. BMJ Open 2013, 3:e003091. doi:10.1136/bmjopen-2013-003091.

Oien RF, Akesson N, Forssell H. Assessing quality of life in patients with hard-to-heal ulcers using the EQ-5D questionnaire. J Wound Care 2013 Aug;22(8):442-7.

Oien RF, Akesson N. Bacterial cultures, rapid strep test, and antibiotic treatment in infected hard-to-heal ulcers in primary care. Scand J Prim Health Care 2012 Dec;30(4):254-8.

Öien RF, Registering Ulcer Treatment through a national quality register: RUT - a winning concept for both patients and the health care sector. EWMA Journal 2009, 9(2):41-4.

Öien RF, Ragnarson Tennvall G. Accurate diagnosis and effective treatment of leg ulcers reduce prevalence, care time and costs. J Wound Care 2006;15:259-262.

Övriga publikationer2004-2018