Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-12

För patient

RiksSår finns för att du som är patient ska få en säkerställd sårdiagnos, kortare läkningstid och kontinuitet i behandlingen. Fokus ligger på din livskvalitet.

Registret används i den kliniska vardagen. Syftet är att den personal som behandlar dig och ditt sår med hjälp av registret lättare kan sätta en korrekt diagnos på ditt sår och på så sätt ge dig den bästa behandlingen och därmed snabbare sårläkning.

I RiksSår finns över 10 000 personer registrerade, vilket gör att vi snabbt kan hitta områden för kvalitetsförbättringar, som minskning av antibiotikaförbrukning och bättre smärtlindring. Det leder till bättre livskvalitet för dig som patient med svårläkt sår. Registeruppgifterna utgör också en databas för forskning i ämnet sårläkning.

RiksSår har patient- och anhörigföreträdare, Inger Jardevi som du, vid behov att tala om din situation, kan ta kontakt med. Du kan se Ingers film här på hemsidan om hur det känns att ha ett öppet bensår.