Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-12

Patientförening

Det finns en patientförening för patienter och deras närstående - PASS.

Patientföreningen omfattar även anhöriga, som ofta tar ett stort ansvar för sårbehandlingen. Inger Jardevi är drivkraften bakom föreningen. Hon är sedan tidigare patientrepresentant i Kvalitetsregistret RiksSår och har egna erfarenheter av att leva med svårläkta sår.

"Vår grundtanke med föreningen är att patienter och anhöriga kan ta kontakt med mig för stöd och råd, säger Inger."

Du når Inger genom RiksSårs support: 
Kristina Nordin tel. 0734-47 13 09
kristina.nordin@rikssar.se