Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-25

Stöd till egenvård

Personlig EgenvårdsPlaneringsProcess (PePP) PEPP är ett forskningsprojekt skapat av professor Cecilia Fagerström och docent Hanna Tuvesson. PEPP har som syfte att förebygga återfall av venösa sår, förbättra vårdprocesser och främja en personcentrerad och jämlik vård. Strategin för genomförande, unik för projektet, är att utveckla en personlig egenvårdsplan, PEPP, med syfte att stärka vårdpersonalen och patienternas kunskap avseende sår och egenvård vid venösa sår. Projektledarna Cecilia Fagerström och Hanna Tuvesson har skapat ett videobaserat och skriftligt utbildningsmaterial för patienter och vårdpersonal. Dessa filmer ingår i avhandlingsarbetet för doktoranderna Natali Johnsson och Marcus Rosenburg som forskar på Linnéuniversitet. Patientfilmerna innehåller information för att ge kunskap om egenvård för att förbättra hälsa och livsstil i relation till sårläkning. Vid frågor om materialet kontakta: Natali.johnsson@lnu.se