Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-12-16

Dina rättigheter

Det är frivilligt att vara med i RiksSår. Om du inte vill vara med ska du säga till personalen. När vi samlar in uppgifter till registret måste vi följa dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Uppgifterna om dig är hemliga. Bara personer som har tillstånd och som arbetar med registret får se dem. När man gör statistik lägger man ihop uppgifter om många patienter. Det går inte att se vilka människor statistiken handlar om. När uppgifter i registret inte längre behövs tar vi bort dem. Vi skyddar och förvarar uppgifterna säkert.

Dina rättigheter
• Du har rätt att slippa att uppgifter om dig finns i registret.
• Om du vill att vi tar bort någon uppgift om dig, så gör vi det.
• Du har rätt att få veta vad som står om dig i registret.
• Om något som står om dig är fel, så ändrar vi det.
• Du har rätt att få veta vilka sjuksköterskor och läkare som har kunnat läsa uppgifter om dig.
• Om de som har hand om uppgifterna bryter mot lagarna kan du klaga på det. Då ska felen rättas till. Du vänder dig då till den som vårdar dig eller till Datainspektionen.
• I vissa fall kan du få skadestånd, alltså pengar som ersättning.
• Den som ger dig vård ska se till att dina uppgifter används så lite som möjligt om du vill det (”begäran om begränsning”).

Den som ansvarar för att vi följer lagen (Centralt personuppgiftsansvarig för registret) är Region Jönköpings Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ser till att vi följer lagen. Vill du kontakta Dataskyddsombudet? Maila till: dataskyddsombud@rjl.se