Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-12

Vad är ett svårläkt sår

Ett sår som inte läkt på 4-6 veckor räknas som ett svårläkt sår. Hit räknas bensår, trycksår och fotsår hos person med diabetes.

Det kan finnas flera bakomliggande orsaker till varför ett sår inte läker. Bensår är en vanlig typ av svårläkt sår. Den vanligaste orsaken till att ett sår på benet blir svårläkt är att cirkulationen i benet är nedsatt. En annan vanlig sårtyp är trycksår. Trycksår kan uppkomma över hela kroppen men uppkommer vanligast över  benutskott som belastas med tryck. Det finns flera andra typer av sår med andra bakomliggande orsaker. För att kunna behandla såret rätt är det viktigt att ta reda på vad som är den bakomliggande orsaken till att såret inte läker. I sjukvården säger vi att ett svårläkt sår ska ha en sårdiagnos.