Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-20

Registermanual/mallar

Registermanualen innehåller en detaljerad anvisning i hur du går tillväga när du registrerar en patient steg för steg. Manualen ger också en beskrivning av innebörden av de olika variablerna som efterfrågas i registret. I dokumentet Sårlokaler ser du hur de olika sårlokalerna i registret är indelade. Flera sår i ett sårlokalområde registreras som ett sår. Registermallarna är pappersmallar av registret. Dessa kan användas som en checklista i mötet med patienten.

     Användandet av mallar underlättar i de fall man inte har en dator direkt till hands eller om man väljer att       föra in data i registret i efterhand.

     Mallarna är en kopia av registrets variabler. Om du önskar lägga till innehåll i mallen kan du ladda ner             mallen i word-dokument och justera den efter dina behov. Välj nedan.