Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-03-22

Informationsförsörjning för uppföljning av vårdförlopp

Ute i regionerna arbetas med implementeringen av vårdförloppen. Som RiksSårs registerhållare Maria Boström uttrycker det: ”Det vibrerar i sår-Sverige!”. För att möta behoven ute i landet tar RiksSår, i samarbete med den nationella kunskapsstyrningen, fram ett journalintegrationspaket, till stöd för informationsförsörjning för implementering och uppföljning av vårdförloppet Svårläkta sår.