Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-12

Patientinformation

I samband med att uppgifter förs in i ett kvalitetsregister ska vårdgivaren informera patienten om det.

Att registrera uppgifter i ett kvalitetsregister kräver inte ett aktivt samtycke från patienten som registreras. Men patienten ska alltid ha haft möjlighet att ta del av information om registret och därefter kunnat säga nej till att uppgifterna registreras. Patientinformationen ska vara tydlig och möjlig att ta till sig. Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har tagit fram mallar som stöd i den informationsskyldighet som vårdgivare och kvalitetsregister har för sin behandling av personuppgifter i kvalitetsregistren. 

Patientinformation om registrering i RiksSår (skriv in din enhets namn i dokumentet)

Information om registrering i RiksSår (dokument att skriva ut och sätta upp i tex väntrum)

SKR:S mallar som stöd i informationsskyldighet