Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-05

Registerorganisationen

Det finns ett antal grupperingar på nationell nivå som ska säkra att kvalitetsregistren bidrar till att uppfylla den vision och de fastställda mål som finns i överenskommelsen mellan SKR och staten om Nationella Kvalitetsregister.

Samverkansgrupp
Inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns en samverkansgrupp med syfte att samordna och stärka arbetet med uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.

Expertgrupp
Expertgruppen gör en bedömning av Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater utifrån de kriterier och riktlinjer som finns.

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister
Stödfunktionen bidrar i arbetet med att skapa förutsättningar för enhetlighet, effektiva och långsiktiga lösningar samt att samordna utvecklingsinsatser med andra pågående utvecklingsarbeten. Verksamheten är placerad på SKR och har drygt tio medarbetare.

Läs mera på Nationella kvalitetsregistret - SKR: http://www.kvalitetsregister.se