Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-08

Registerorganisationen

Den nationella kvalitetsregisterorganisationen utgörs av en ledningsfunktion där ledamöter från staten, landsting och regioner samt SKR ingår.

En samverkansgrupp med representanter från Registercentrumorganisationerna, landsting och regioner, staten samt från kvalitetsregistren finns inrättat och verkar som ett beredande organ till ledningsfunktionen. Till sin hjälp i bedömningsarbetet av medelstilldelning till kvalitetsregister har samverkansgruppen en expertgrupp kopplad till sig. Slutligen finns en stödfunktion, som fungerar som beredande organ till ovanstående arbetsgrupper, leder ett antal nationella projekt och håller i nationella träffar som Rundabordsmöten för registerhållare och registercentrum, samt den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen.

Läs mera på Nationella kvalitetsregister - SKR: http://www.kvalitetsregister.se