Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-05

Registerledning

Region Jönköpings län är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) för RiksSår och är ytterst ansvarig för registret.

Lokalt styrs registret av en registerhållare och en styrgrupp som ansvarar för hur registret utformas, vilket innehåll det ska ha och hur data ska tolkas. Registret ansöker om medel hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att driva registret.

Alla kvalitetsregister är kopplade till ett Registercentrum som ger stöd till kvalitetsregistren vid start, utveckling och drift av register. Kvalitetsregistrens främsta uppgift är att vara ett stöd i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete. RiksSår är kopplat till Registercentrum Sydost (RCSO) samt till Uppsala Clinical Research Center (UCR) där RiksSårs data finns lagrad.