Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-10-06

System för kunskapsstyrning

Sveriges regioner, med stöd av SKR, har etablerat Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla, samordna, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap, för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. De Nationella Kvalitetsregistren är viktiga fundament i systemet och kan användas för uppföljning och kvalitetssäkring av vården.

Läs mer Kvalitetsregister och kunskapsstyrning

RiksSår ingår i arbetet med framtagande av ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med svårläkta sår. Vårdförloppet ska vara klart februari 2022. Uppföljning av vårdförloppet kommer ske via RiksSår. När vårdförloppet är klart kommer arbetsgruppen arbeta vidare med att ta fram ett Nationellt vårdprogram för patientgruppen.