Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-12

Nationellt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.

Kliniskt kunskapsstöd innehåller nationella rekommendationer anpassade för användning i patientmötet inom primärvården. Varje region kan komplettera de rekommendationerna med tillägg om till exempel ansvarsfördelning och remissrutiner. Nationellt kliniskt kunskapsstöd vidareutvecklas för att kunna hantera kliniska kunskapsstöd för både primärvård och specialiserad vård.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd Bensår