Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-20

Ny digital sårutbildning publicerad

RiksSårs digitala sårutbildning är en basutbildning för dig som träffar och behandlar patienter med svårläkta sår. Utbildningen omfattar den basbedömning och basbehandling som beskrivs i Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp samt nationellt vårdprogram för svårläkta sår. Utbildningen beskriver också hur RiksSår kan användas för att följa upp vårdens kvalitet.