Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-23

Så hanterar RiksSår dina personuppgifter

RiksSår behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddförordning.

Personuppgiftsansvarig är Region Jönköpings län (org.nr 232100-0057), e-post: dataskyddsombud@rjl.se

Begreppsdefinition

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning dataskyddsförordning.

Dina rättigheter

För att utnyttja dina rättigheter gällande tillgång till, rättelse, radering, invändning, begränsning och flytt gällande registrerade personuppgifter kan du kontakta oss via info@rikssar.se. Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du via webbplatsformulär ansluter din enhet till RiksSår. Insamlingen föregås alltid av, i sammanhanget, information till dig som besökare att insamling och lagring sker samt vilken data som lagras.

När du ansluter din enhet till RiksSår innebär det att du måste fylla i ett webbformulär där vi kommer be om grundläggande kontaktinformation om din enhet och du som användare.

Ändamål med lagring och behandling

Vi lagrar och behandlar personuppgifter för att skapa inlogg till registret och för att kunna komma i kontakt med användare via e-postadressen som angivits i webbformuläret. 

Lagring och gallring av personuppgifter

Personuppgifter som lagras raderas på begäran eller då syftet med lagringen upphört. Lagringen av personuppgifter gäller tills vidare.

Vem har tillgång till insamlade personuppgifter

RiksSår utbyter personuppgifter med Uppsala Clinical Research Center, UCR för att skapa inlogg till registret.

Säkerhet

Vi har rutiner och åtgärder för att se till att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning.