Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-12

Enhetsindelning

En enhet inom RiksSår bör ha minst 10 registreringar/år för att kunna ge statistiskt värdefulla uppgifter över året. Gränsen på 10 registreringar/år är även viktig om enheten vill presentera avkodad data online, som öppna jämförelser. Vid denna typ av redovisning kräver man minst 10 registreringar för att säkerställa sekretess och anonymitet.

Arbetar du på en Vårdcentral/Hälsocentral är det naturligt att Vårdcentral/Hälsocentral utgör en enhet i RiksSår.

Arbetar du på en Hudmottagning är det naturligt att mottagningen utgör en enhet i RiksSår.

Arbetar du inom Hemsjukvård eller SÄBO krävs lite mera eftertanke då du skapar en enhet i RiksSår. Det kan vara bra att dela in i större enheter utifrån grundidén att enheten ska uppnå ca 10 registerringar/år. Många kommuner har valt att göra indelning i två stora enheter, där en enhet innehåller samtliga SÄBO och en enhet hela Hemsjukvården, detta är en indelning som rekommenderas av RiksSår.

Om du arbetar i privat regi begränsas din enhet till det geografiska området och det uppdrag du har, t.ex. Förenande Care Hemsjukvård Östersund.

Har du frågor kring din enhetsindelning är du välkommen att ta kontakt med RiksSårs support.